Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Dværgschnauzerklubben er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Dværgschnauzerklubben
Nygårdsvej 25
4573 Højby
CVR-nr.: 33853742

Telefon: +45 61 34 18 03
Mail: formand@dvkweb.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Pia Nissen.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: formand@dvkweb.dk
 • På telefon: +45 61 34 18 03
 • Ved brev: Pia Nissen, Nygårdsvej 25 , 4573 Højby

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • IT-sikkerhed – Til dette formål lagres din IP-adresse midlertidigt i 15 minutter, herefter slettes den permanent fra vores systemer igen.
 • Almindelige personoplysninger lagres I forbindelse med tilmeldinger til arrangementer, konkurrencer og indmeldelse i vores klub.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger som navn, e-mail, kontaktformular emne, kontaktformular besked, adresse, postnummer, by, land telefonnummer, bank reg. nummer samt bank kontonummer.
 • Vi behandler, lagrer eller opbevarer ingen personfølsomme oplysninger så som straffedomme, lovovertrædelse, religion eller seksualitet.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Web Coders ApS – Hjemmesiden https://www.dvkweb.dk/ hostes hos Web Coders ApS som ligger indenfor EU/EØS, og her behandles data fra vores formularer, vores e-mails, samt midlertidig behandling af ip-adresser i forbindels med it-sikkerhed.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil overføre ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysninger stammer fra selvindtastninger i vores formularer:

 • Almindelig kontaktformular – Her gemmes navn, e-mail, emne og besked
 • Tilmelding til hvalpeliste – Her gemmes e-mail, adresse, postnummer, by, telefonnummer
 • Tilmelding til udstillinger – Her gemmes navn, e-mail, adresse, postnummer, by, land og telefonnummer,
 • Ansøgning om tilskud til øjenlysning – Her gemmes Navn, e-mail, adresse, postnummer, by, bank reg. nummer samt bank kontonummer.
 • Tilskud til MAC gentest – Her gemmes navn, e-mail, adresse, postnummer, by bank reg. Nummer samt bank kontonummer.
 • Ip-adresse aflæses automatisk ved besøg på siden.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i i følgende tidsrum:

Indtastninger i ” Almindelig kontaktformular” slettes løbende, og gemmes i maksimum 120 dage.

Indtastninger i ”Tilmelding til hvalpeliste”, gemmes indtil tilmeldte afmelder sig listen.

Indtastninger i ”Tilmelding til udstillinger” slettes løbende, og gemmes i maksimum 120 dage efter udstillingen er overstået.

Indtastninger i ”Ansøgning om tilskud til øjenlysning” gemmes indtil ansøgningen er afgjort eller i maksimum 120 dage.

Indtastninger i ”Tilskud til MAC gentest” gemmes indtil ansøgningen er afgjort eller i maksimum 120 dage.

IP-adresse der logges i forbindelse med IT-sikkerhed gemmes i 15 minutter og slettes derefter automatisk.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering til brug for.

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

11.Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12.Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Vi bruger cookies!

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om cookies her.

Accepter Forlad sitet