Nyheder

Invitation til sporprøve, september 2017

https://www.dvkweb.dk/aktiviteter/spor/sporprover-og-tilmelding/
Kom med til Hundens Dag i Tivoli i København søndag den 10. september Uformelt og hyggeligt Hundens Dag i Tivoli er blevet en hyggelig tradition. Mange har fundet ud af, at det er en god lejlighed til at mødes med racefæller og til at vise sin race frem for havens andre gæster. De fleste mødes ved raceparadens start og følges ad med deres racefæller gennem haven. Jo flere af samme race, jo flottere ser raceparaden ud. Hvad skal der ske på dagen? … Læs mere

Ændring af LP-vejledning – DKK

LP udvalget har valgt at lave følgende ændring i LP-vejledningen fra og med d.d. ”DKK’s specialklubber kan kun afholde 2 lydighedsprøver for alle racer om året.” slettes, hvilket giver specialklubber de samme muligheder for at afholde prøver for alle racer, som andre foreninger / DKK kredse. Dette ændrer selvfølgelig ikke på muligheden for at I stadig kan afholde prøver for egen race, hvis det ønskes. Med venlig hilsen Lonni Prirsching  f/LP udva… Læs mere

DKK – Foredrag, Færtteori og hundens søgeadfærd

DKK har fået Adam Hübinette til at holde foredrag i Danmark. Emner: Færtteori og hundens søgeadfærd Del meget gerne videre I Jeres klub, hvis der skulle være nogen interesserede. http://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangementId=917 Med venlig hilsen/Kind regards, DANSK KENNEL KLUB Lonni Gulmark Prirsching

Ordinær generalforsamling, jævnfør indkaldelse i Bladet

Ordinær generalforsamling i Dværgschnauzerklubben   Søndag d. 12. marts kl. 13.00 DSB Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, 5800  Nyborg Dagsorden: Valg af dirigent Valg af mindst 2 stemmetællere Bestyrelsen fremlægger årsberetning til godkendelse Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddellelse af ansvarsfrihed Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes Bestyrelsesvalget og suppleantvalgets resultat bekendtgøres Val… Læs mere

Manglende pokaler i DvK

Til udstillere i Dværgschnauzerklubben Der mangler stadig at blive afleveret pokaler til både øst og vest siden i Dværgschnauerklubben. Her er en liste over de pokaler der gerne skulle tilbage til klubben, og forventer at blive kontaktet på udstilling@dvkweb.dk. flere af dem har klubben manglet gennem længere tid. Håber der er nogen der vil kendes ved at have pokalerne stående. ØST –Pokaler Sunny’s Cup til bedste mellemklasse han P/S med mindst e… Læs mere

Gentest for MAC – hvordan gør du

På Dværgschnauzerklubbens opdrættermøde d. 25. september i Nyborg, gennemgik man MAC problematikken via Skype møde med Dr. Urs Giger fra Pennsylvania´s Universitet, College of Veterinary Medicine. MAC eller mykobakterier refererer til en yderst sjælden, men dødelig defekt i immunsystemet. Denne defekt er det nu muligt at finde via en gentest udviklet af dr. Giger og PennGen laboratoriet. Ved at teste sine avlshunde, og dermed finde eventuelle bær… Læs mere

Regler for farveblanding

Dværgschnauzerklubbens bestyrelse har på bestyrelsesmøde den 17/12-2014 besluttet sig for at lempe reglerne for parring på kryds af farvevarianterne. Reglerne træder i kraft pr. 1 januar 2015 Begge forældredyr skal være udstillet med mindst Very Good på en FCI-anerkendt udstilling. Dispensation skal ansøges til Dværgschnauzerklubbens bestyrelse. En eventuel godkendt dispensation fra Dværgschnauzerklubbens bestyrelse skal vedlægges sammen med anmo… Læs mere