Nyt fra sundhedsudvalget – VIGTIG INFORMATION OM PRA-B

8. april 2020

Kære opdrættere/medlemmer

DvK’s sundhedsudvalg har kontaktet formanden for Den Amerikanske Dværgschnauzerklubs sundhedsudvalg, Patty Henderson, for at få præciseret hvordan man som opdrætter og ejer af dværgschnauzer, skal forholde sig til den nye test for PRA-B1.

Der har hersket tvivl om hvorvidt man, hvis man har testet sin hund med den tidligere PRA-B test ( PPT1) og hunden er FRI, behøver at teste igen med den nye PRA-B1 test ( HIVEP3). Formanden for den amerikanske dværgschnauzerklub’s sundhedsudvalg Patti Henderson bekræfter at den ledende professor på University Of Finland, der har udviklet testen, anbefaler at man, med den viden man har netop nu, uanset tidligere resultat, tester igen.

Dette underbygges af endnu en mail fra Wisdom Health, der bekræfter at den nye test er lavet på et helt andet gen, der giver et mere akkurat resultat. Denne information er videregivet til den amerikanske dværgschnauzerklub henholdsvis igår og idag på formand Pia Nissen og det øvrige sundhedsudvalgs foranledning.

Vi vil komme med flere oplysninger efterhånden som vi får dem.

  1. april 2020

Kære opdrættere/medlemmer.

Der har igennem længere tid hersket tvivl om den nuværende PRA-B test og det gen den var udviklet på. Rigtig mange opdrættere over hele Europa har testet deres avlshunde med denne test som vi desværre må konstatere ikke giver et retvisende resultat, da den er udviklet på et forkert gen. En del har taget testen længe før resultatet kunne komme på Hundeweb og DvK’s bestyrelse har fuld forståelse for at det for mange opdrættere har været en væsentlig udgift, der ikke kan kompenseres for. Alligevel opfordrer vi alle der har avlshunde til at benytte den nye test, der leder os endnu et skridt videre til bevarelse af en sund race. Testen er allerede tilgængelig på Laboklin og hedder PRA-B1 med testnummer #8546, og til orientering kan man samtidig teste for MAC og farvegen mod merbetaling, men med samme blodprøve. Ligesom den tidligere PRA-B test kan PRA-B1 testen (ligeså MAC)registreres på Hundeweb ved køb af rekvisition (er snarest tilgængelig) inden udtagelse af blodprøve hos dyrlægen.. Som tidligere vil der blive ydet tilskud kr. 300,- pr. test til alle medlemmer der tester deres hunde, og sender testresultat og kontonummer til kasseren, kasserer@dvkweb.dk.

Læs venligst følgende meddelelse af 2. april 2020 fra Dansk Kennel klub:

Kære bestyrelse,

DKK har efter ønske fra Dværgschnauzerklubben registreret DNA-testresultater for PRA-B på hundeweb siden november 2019. Testen, der blev udbudt af bl.a. Optigen og Laboklin, er baseret på en genetisk variant i PPT1-genet, hvis korrelation til PRA blev påvist i et studie af Murgiano et al i 2018.

Nu er der imidlertid publiceret et studie fra Finland, som viser, at en mutation i et helt andet gen (HIVEP3) er årsag til PRA-B (Kaukonen et al, 2020). DKK har gennemset det nye materiale nøje og har også konsulteret professor i husdyrgenetik og medlem af DKK’s sundhedsudvalg, Merete Fredholm, om sagen. Vi er enige, om at resultaterne fra det nye studie er yderst overbevisende.

Til orientering vil emnet blive taget op og redegjort for på opdrættermødet i august.

Tak til DKK for hurtig information.