Nyhed fra DKK – udenlandske udstillere

Kære alle

Som noget nyt er det i 2023 blevet muligt for udenlandske hundeejere at forhåndsregistrere deres hunde i DKK, hvis de skal tilmelde til udstilling eller prøve i Danmark.

Dette gør tilmeldingsprocessen lidt nemmere for hundeejeren, og det giver lidt mindre tastearbejde hos DKK.

 Forhåndsregistrering skal gøres via “Min Side/My Page” på hundeweb.dk.

 Muligheden ligger i menuen i højre side under Tilmeldinger: Forhåndsregistrer din hund – eller (som vist) Entries: Pre-register your dog.

Vi vil gerne opfordre alle udstillingsarrangører til at bede deres udenlandske kunder om at forhåndsregistrere deres hunde via Min Side/My Page.

Dette gør, at vi kan behandle alle stamtavler hurtigere, hvilket er en fordel for alle – både specialklubber, kredse og DKK.

 Man kan tilmelde sin hund samtidigt med, at den forhåndsregistreres.

Dette anbefaler vi, at man gør, idet hunden så samtidigt lægges ind i den udstilling eller den prøve, den skal deltage i.

 Stamtavle skal vedhæftes ved forhåndsregistrering. Hvis hundens ejer ikke fremgår af stamtavlen, skal der også vedhæftes et ejerbevis.

Hvis en udenlandsk hund tilmeldes i brugshundeklasse, skal der vedhæftes kopi af det anerkendte FCI-brugsprøvecertifikat – også kaldet WCC (Working Class Certificate).

Tilmeldes hunden i championklasse, skal der vedhæftes kopi af opnået adgangsgivende championat.

DANSK KENNEL KLUB