Avls- og sundhedsudvalget

Nedsat på generalforsamlingen marts 2010. Har bl.a. til formål at gennemgå de forslag der var indsendt til generalforsamlingen. Spørgsmål og forslag modtages gerne.

Kontaktperson for bestyrelsen
Pia Nissen, formand@dvkweb.dk

Katerina Cechova
Email: sternenhoch@gmail.com

Lars Nielsen
Email: kasserer@dvkweb.dk

Anne Buus
Email: medlemskab@dvkweb.dk