Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Dværgschnauzerklubben
Søndag d. 15. marts 2020 kl. 13.00

Vilcon Hotel og Konferencegård, Lorupvej 44, 4200 Slagelse

Dagsorden:

Valg af dirigent
Valg af mindst to stemmetællere
Bestyrelsen fremlægger årsberetning til godkendelse
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af
ansvarsfrihed
Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes
Bestyrelsesvalget og suppleantvalgets resultat bekendtgøres
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Indkomne forslag
Fremtidig virksomhed
Eventuelt
Bestyrelsesvalget:
Pia Nissen: (genopstilling)
Dan Bungaard: (genopstilling)
Suppleantvalget : Jette Akselbo (genopstilling)
Ved fristens udløb var der ikke indkommet forslag til bestyrelsesposter eller suppleantposter. Pia Nissen, Dan Bundgaard og Jette Akselbo er derfor genvalgt uden modkandidater.
Forslag til behandling på generalforsamlingen:
Ved fristens udløb var der indkommet 1 forslag til behandling på generalforsamlingen.
2 revisorer og 1 revisorsuppleant vælges iflg. vedtægterne på dagen.

Dagsorden
Forslag
Regnskab side 1
Regnskab side 2
Regnskab side 3
Regnskab side 4