Ordinær generalforsamling, jævnfør indkaldelse i Bladet

Ordinær generalforsamling i Dværgschnauzerklubben

 

Søndag d. 12. marts kl. 13.00

DSB Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, 5800  Nyborg

Dagsorden:

Valg af dirigent
Valg af mindst 2 stemmetællere
Bestyrelsen fremlægger årsberetning til godkendelse
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddellelse af ansvarsfrihed
Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes
Bestyrelsesvalget og suppleantvalgets resultat bekendtgøres
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Indkomne forslag
Fremtidig virksomhed
Eventuelt

Bestyrelsesvalget

Lars Nielsen (genopstilling)
Ellen Nørgaard (genopstilling)
Bjørn Madsen (genopstilling)

Suppleantvalget

Anne Buus (genopstilling)

Ved fristens udløb var der ikke indkommet forslag til bestyrelsesposter eller suppleantposter. Lars Nielsen, Ellen Nørgaard, Bjærn Madsen og Anne Buus er derfor genvalgt uden modkandidater.

Forslag til behandling på generalforsamlingen

Der var ved fristens udløb ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

2 revisorer og 1 revisorsuppleant vælges iflg. vedtægterne på dagen.

Kære medlemmer

For at kunne stemme skal man have været betalende medlem i mindst 3 måneder, være personlig myndig og have fast bopæl i Danmark og ikke være i kontingentresistance.

Der vil være et lettere traktement i forbindelse med generalforsamlingen.