Ordinær generalforsamling i Dværgschnauzerklubben 12. marts 2023 – Ordinær generalforsamling i Dværgschnauzerklubben

Ordinær generalforsamling i Dværgschnauzerklubben

Søndag d. 12. marts 2023 kl. 13.00

Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg

Dagsorden:

• Valg af dirigent
• Valg af mindst to stemmetællere
• Bestyrelsen fremlægger årsberetning til godkendelse
• Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
• Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes
• Bestyrelsesvalget og suppleantvalgets resultat bekendtgøres
• Valg af revisorer og revisorsuppleant
• Indkomne forslag
• Fremtidig virksomhed
• Eventuelt

Bestyrelsesvalget:

Bjørn Madsen: Ønsker ikke genopstilling
Lars Nielsen: Modtager genvalg
Jette Akselbo: Modtager genvalg

Suppleantvalget :
Forslag til behandling på generalforsamlingen:
Ved fristens udløb var der indkommet 1 forslag til bestyrelsespost, 2 forslag til bestyrelsessuppleantposter, samt yderligere 1 forslag til behandling på generalforsamlingen.

2 revisorer og 1 revisorsuppleant vælges iflg. vedtægterne på dagen.

Kære medlemmer.
For at kunne stemme skal man have været betalende medlem i mindst 3 måneder, være personlig myndig, have fast bopæl i Danmark og ikke være i kontingentrestance.

Der vil være et lettere traktement i forbindelse med generalforsamlingen.
Hvis man ønsker smørrebrød på generalforsamlingen bedes henvendelse rettes til sekretær Eia Shim Andersen, på mail: sekr@dvkweb.dk
senest den 24 februar 2023

VEL MØDT.