Klub Junior Champion titlen i disse coronatider

Da Klub junior champion titlen kun kan erhverves i en kortere periode af hundens udstillingsliv, og da Corona pandemien har frataget juniorer der allerede havde fået ét Kl.jun.cert, chancen for at erhverve titlen, har bestyrelsen besluttet at der for Andst udstillingen gælder følgende:

Alle juniorer der allerede har ét Klub Junior Cert kan erhverve Klub Junior Champion titlen hvis de:

Får

2 x Kl.Jun.CERT

1 x Kl. Jun. CERT + nr. 2 i juniorklasse med Exc. CK

1 x Kl. Jun. CERT + 1 CK opnået i 2020 i klubregi ( kan tages i anden klasse, mellem, åben…)

Dette gælder selvfølgelig foreløbig kun for 2020