Invitation til sporprøve, september 2017

https://www.dvkweb.dk/aktiviteter/spor/sporprover-og-tilmelding/