Generalforsamling – Søndag d. 10. marts 2019 kl. 13.00

Generalforsamling – Søndag d. 10. marts 2019 kl. 13.00

Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg

Dagsorden:

Valg af dirigent
Valg af mindst to stemmetællere
Bestyrelsen fremlægger årsberetning til godkendelse
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes
Bestyrelsesvalget og suppleantvalgets resultat bekendtgøres
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Indkomne forslag
Fremtidig virksomhed
Eventuelt

Bestyrelsesvalget:

Bjørn Madsen: Genopstiller
Lars Nielsen : Genopstiller
Ellen Nørgaard : Genopstiller ikke

Supleantvalget :
1. Suppleant : Anne Buus Genopstiller ikke

Revisorvalget :
Jørgen Nielsen : Genopstiller

Revisorsuppleantvalget :
Revisorer og revisorsuppleant vælges i henhold til vedtægterne på generalforsamlingen.

Kære medlemmer.
For at kunne stemme skal man have været betalende medlem i mindst 3 måneder, være
personlig myndig, have fast bopæl i Danmark og ikke være i kontingentrestance.
Der vil være et lettere traktement i forbindelse med generalforsamlingen.
VEL MØDT.

Generalforsamling, side 1
Generalforsamling, side 2
Generalforsamling, side 3
Generalforsamling, side 4
Generalforsamling, side 5
Generalforsamling, side 6