Generalforsamling d. 29. august 2021, Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg

Ordinær generalforsamling i Dværgschnauzerklubben

Søndag d.29. august 2021 kl. 13.00

Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg

Dagsorden:
– Valg af dirigent.
– Valg af mindst to stemmetællere.
– Bestyrelsen fremlægger årsberetning til godkendelse.
– Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
– Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes.
– Bestyrelsesvalget og suppleantvalgets resultat bekendtgøres.
– Valg af revisorer og revisorsuppleant.
– Indkomne forslag.
– Fremtidig virksomhed.
– Eventuelt.

Bestyrelsesvalget:
Pia Nissen
Bjørn Madsen
Lars Nielsen:
Jette Akselbo er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Gerhard Nagott
Dan Bundgaard

Supleantvalget:
1. Suppleant: Britt Kluge
2. Suppleant: Jette Akselbo

Revisorvalget:
Jørgen Nielsen
Tina Hansen

Revisorsuppleantvalget:
Marie-Louise Richard
Revisorer og revisorsuppleant vælges i henhold til vedtægterne på generalforsamlingen.

Forslag:
Der er ingen indkomne forslag