Generalforsamling 2. august 2020 – Vilcon Hotel og Konferencegård, Lorupvej 44, 4200 Slagelse

Der kan nu afholdes generalforsamling i Dværgschnauzerklubben.

Dagsorden:
– Valg af dirigent
– Valg af mindst to stemmetællere
– Bestyrelsen fremlægger årsberetning til godkendelse
– Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til
godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
– Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes
– Bestyrelsesvalget og suppleantvalgets resultat bekendtgøres
– Valg af revisorer og revisorsuppleant
– Indkomne forslag
– Fremtidig virksomhed
– Eventuelt

Bestyrelsesvalget:
Pia Nissen : Modtager genvalg
Bjørn Madsen: Ikke på valg
Lars Nielsen : Ikke på valg
Gerhard Nagott: Ikke på valg
Dan Bundgaard: Modtager genvalg

Supleantvalget :
1. Suppleant : Britt Kluge ikke på valg
2. Suppleant : Jette Akselbo modtager genvalg

Revisorvalget :
Jørgen Nielsen : Ikke på valg
Tina Hansen : Modtager genvalg

Revisorsuppleantvalget :
Revisorer og revisorsuppleant vælges i henhold til vedtægterne på generalforsamlingen.
Forslag: Det er ikke længere muligt at fremsende forslag til generalforsamlingen 2020.
Der er indkommet et forslag, der er offentliggjort i det gule indlæg i februar nummeret af Bladet. Dette forslag vil blive behandlet på generalforsamlingen.

På grund af regeringens regler om forsamlinger, er det nødvendigt at tilmelde sig til generalforsamlingen.
Dette kan ske til webmaster Jette Akselbo på email: webmaster@dvkweb.dk, eller telefon 61 39 30 44
SENEST den 17 juli 2020, med navn og antal deltager.