Dommerlister til DKK udstillinger 2019

Fredericia, 9. – 10. februar 2019 – Dværgschnauzere d. 10. februar, Dommer Andrzej Kazmierski, Polen

Roskilde, 10. maj 2019 (nordisk) – Dværgschnauzere, Dommer Cindy Kerssemeijer, Holland
Roskilde, 11. maj 2019 – Dværgschnauzere, Dommer Juta Haranen, Estland
Roskilde, 12. maj 2019 (kval. til Crufts) – Dværgschnauzere, Dommer Harald Pedersen, Danmark

Vejen, 21. juni 2019 (nordisk) – Dværgschnauzere, Dommer Lisbet Utke Ramsing, Danmark
Vejen, 22. juni 2019 – Dværgschnauzere, Dommer Knut Sigurd Wilberg, England
Vejen, 23. juni 2019 (kval. til Crufts) – Dværgschnauzere, Dommer Helen Tonkson-Koit, Estland

Bornholm, 17. august 2019 – Dværgschnauzere, Dommer Jørgen Hindse, Danmark
Bornholm, 18. august 2019 – Dværgschnauzere, Dommer Dagmar Klein, Rumænien

Ballerup 21. – 22. september 2019 (KBHV) – Dværgschnauzere, Dommer Merete Stæhr-Nielsen, Danmark

Herning, 2. november 2019 – Dværgschnauzere, Hvid, Peber/Salt og Sort,  Dommer Leif Lehmann Jørgensen,
Danmark, Sort/Sølv, Dommer Hans Almgren, Sverige
Herning, 3. november 2019 (DKV søndag) – Dværgschnauzere, Hvid, Peber/Salt og Sort,Dommer Helle Gadeberg, Danmark, Sort/Sølv, Dommer Leif Lehmann Jørgensen, Danmark